main-banner-image main-banner-image

Odpowiedzialność

Bycie odpowiedzialnym biznesem stanowi fundamentalną część naszej strategii, wyznaczając sposób, w jaki Inchcape będzie tworzyć trwałą wartość dla wszystkich naszych interesariuszy

image-component

Nasz sposób podejścia do odpowiedzialnego biznesu

Jesteśmy zjednoczeni w interesach wszystkich naszych interesariuszy w dokonywaniu pozytywnego wkładu w społecznościach, w których działamy, dla naszych pracowników, społeczeństwa i planety.

 • To zapewnia mierzalne korzyści dla Grupy, zbliżając nas do naszych klientów i społeczności.
 • To sprawia, że Inchcape staje się bezpiecznym, bardziej otwartym i satysfakcjonującym miejscem pracy. Pomaga nam rekrutować, angażować i zatrzymywać najlepsze talenty.
 • To zapewnia, że pozostajemy wiarygodnym partnerem dla producentów OEM, z którymi współpracujemy.

image-component

Nasz sposób podejścia do odpowiedzialnego biznesu

Jesteśmy zjednoczeni w interesach wszystkich naszych interesariuszy w dokonywaniu pozytywnego wkładu w społecznościach, w których działamy, dla naszych pracowników, społeczeństwa i planety.

 • To zapewnia mierzalne korzyści dla Grupy, zbliżając nas do naszych klientów i społeczności.
 • To sprawia, że Inchcape staje się bezpiecznym, bardziej otwartym i satysfakcjonującym miejscem pracy. Pomaga nam rekrutować, angażować i zatrzymywać najlepsze talenty.
 • To zapewnia, że pozostajemy wiarygodnym partnerem dla producentów OEM, z którymi współpracujemy.

Ludzie

arrow-image
 • Tworzymy kulturę inkluzywności i różnorodności
 • Priorytetowo traktujemy bezpieczeństwo i dobrostan naszych zespołów
 • Rozwijamy i przyciągamy talenty

 

target-image

Kultura

arrow-image
 • Dostarczamy świetne doświadczenia poprzez świeże myślenie i lepszą współpracę.
target-image

PLANETA

arrow-image
 • Kontrolujemy ryzyko i zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi
 • Ustalamy cele dotyczące emisji gazów cieplarnianych

 

target-image

Praktyki

arrow-image
 • Wzmacniamy nasze zasady zarządzania, odzwierciedlające naszą pozycję jako międzynarodowej spółki 
target-image