main-banner-image main-banner-image

Informacje prawne

NOTA PRAWNA

Inchcape Motor Polska docenia Twoje zainteresowanie swoimi produktami i serwisem internetowym. Nota prawna określa warunki i zastrzeżenia dotyczące użytkowania serwisu internetowego i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie w jakikolwiek sposób z serwisu oznacza akceptację niniejszych warunków.

OCHRONA DANYCH / OŚWIADCZENIE O PRYWATNOŚCI

Inchcape Motor może poprosić Cię podczas Twojej wizyty w serwisie o przekazanie informacji osobistych. Przekazanie ich jest zawsze dobrowolne. Inchcape Motor nie wykorzysta Twoich danych zebranych za pośrednictwem serwisu internetowego w żaden inny sposób niż do polepszenia obsługi klienta oraz wysyłki informacji o produktach Inchcape, BMW, MINI lub specjalnych ofertach. Dla tych celów Twoje dane mogą być przechowywane, przetwarzane oraz, gdy zajdzie potrzeba, przekazywane innych podmiotom wchodzącym w skład grupy Inchcape Motor. Inchcape Motor deklaruje, że wszelkie informacje będą traktowane jako ściśle poufne, zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych oraz że nie zamierza sprzedawać, wynajmować ani przekazywać informacji o Tobie osobom trzecim.

PRAWA AUTORSKIE

© Copyright Inchcape Motor Polska, Warszawa, Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ w serwisie Inchcape Motor są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną Inchcape Motor. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody Inchcape Motor są zabronione. Niektóre elementy zdjęciowe serwisu Inchcape Motor są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.

ZNAKI ZASTRZEŻONE

Jeśli nie stwierdzono inaczej, wszystkie znaki wykorzystane w serwisie Inchcape Motor są zastrzeżone przez Inchcape Motor, a w szczególności znaki marek, nazwy poszczególnych modeli, ich logotypy oraz inne znaki graficzne.

GWARANCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Informacje zaprezentowane w serwisie Inchcape Motor są dostarczone w zastanej przez Ciebie formie, bez żadnych gwarancji, wyrażonych jednoznacznie bądź implikowanych. Inchcape Motor dołożyło wszelkich starań, by materiał zawarty w serwisie był aktualny i kompletny, jednak może on zawierać błędy i niedokładności. Z uwagi na powierzenie utrzymania serwisu podmiotom trzecim, Inchcape Motor nie jest ponosi odpowiedzialności za zawartość serwisu internetowego oraz publikowane w nim treści. W żadnym przypadku Inchcape Motor nie bierze odpowiedzialności za jakiejkolwiek bezpośrednie i pośrednie straty wynikające z korzystania z serwisu, a także nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować Twój sprzęt podczas korzystania z serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niej jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych i filmowych. Inchcape Motor może publikować odnośniki do innych stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za materiały zawarte na tych stronach.

LICENCJE

Inchcape Motor pragnie prowadzić innowacyjny i aktualny serwis internetowy. Jakkolwiek, prosimy zrozumieć, że Inchcape Motor musi chronić swoją własność intelektualną, a w szczególności patenty, znaki towarowe i prawa autorskie. W związku z powyższym, żadne licencje do wykorzystania własności intelektualnej Inchcape Motor oraz podmiotów trzecich nie są dostępne za pośrednictwem serwisu internetowego.

INFORMACJE O FIRMIE

Inchcape Motor Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-424, 
al. Prymasa Tysiąclecia 64, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 
Kapitał Zakładowy: 60 305 000,00 PLN 
KRS 0000215843, Regon 015790996, NIP 5262782779

ZMIANY WARUNKÓW I ZASTRZEŻEŃ

Wszelkie informacje, specyfikacje oraz ilustracje zawarte na stronach serwisu internetowego Inchcape Motor opracowane zostały na podstawie najbardziej aktualnych informacji dostępnych w momencie publikacji. Inchcape Motor zastrzega sobie prawo do modyfikowania zawartości serwisu w każdym momencie, a w szczególności informacji o dostępnych kolorach, materiałach, wyposażeniu, specyfikacjach i modelach, bez konieczności powiadomienia o tym fakcie użytkowników. Inchcape Motor nie odpowiada za błędy typograficzne.

Inchcape Motor zastrzega, że zdjęcia produktów mogą zawierać wyposażenie nieoferowane na polskim rynku a także wyposażenie dodatkowe, nieoferowane w wyposażeniu standardowym. Standardy wyposażenie mogą ulegać zmianom. Więcej informacji dotyczących aktualnej oferty Inchcape Motor, BMW, MINI, BMW Motorrad na rynku polskim, standardów wyposażenia oraz specyfikacji technicznych można uzyskać kontaktując się z lokalnym przedstawicielem BMW oraz Inchcape Motor.

INFORMACJE O PRODUKTACH

Inchcape Motor zastrzega możliwość modyfikacji powyższych informacji w dowolnym momencie poprzez aktualizacje zawartości tej strony. Zmiany te są wiążące dla użytkowników w momencie ich opublikowania. Inchcape Motor zachęca do okresowego odwiedzania tej strony celem zapoznania się aktualnymi warunkami i zastrzeżeniami.
Inchcape Motor Polska Sp. z o.o., Wrzesień 2016.

ALTERNATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

Z uwagi na obowiązek prawny jesteśmy zobowiązani do poinformowania Państwa, że Komisja Europejska uruchomiła platformę internetową służącą pozasądowemu rozstrzyganiu sporów konsumenckich drogą elektroniczną, tzw. Platformę ODR (Online Dispute Resolution). Platformę ODR można znaleźć pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nasz adres poczty elektronicznej to marketing@bmw-imp.pl. Zaznaczamy, że obowiązek przekazania Państwu niniejszej informacji spoczywa na nas niezależnie od uczestnictwa w jakimkolwiek pozasądowym postępowaniu w celu rozwiązania sporu. http://ec.europa.eu/consumers/odr/.